Category Archives: የህወአት የደህንነትና የፖሊስ ባለስልጣኖችና ሹሞች

ሙሉጌታ አለምሰግድ

በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ አካባቢዎችና ወቅቶች  ለተፈጸሙ የጦር ወንጀሎች፤ የዘር ማጥፋት ፤ የጅምላ ግድያዎች፤ አፈናና ሰቆቃ   ወንጀሎች የሚፈለግ

የጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ የደህንነት አማካሪ፤ በጣልያን አምባሳደር

...
Read more

ጌታቸው አሰፋ

በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ አካባቢዎችና ወቅቶች  ለተፈጸሙ የጦር ወንጀሎች፤ የዘር ማጥፋት ፤ የጅምላ ግድያዎች፤ አፈናና ሰቆቃ   ወንጀሎች የሚፈለግ የብሄራዊ መረጃና ደህንነት ዋና   ዳይሬከተር...
Read more

ኢሳያስ ወልደጊዮርጊስ

ለተፈጸሙ የጅምላ ግድያዎች፤ ከህግ አግባባ ውጭ ግድያዎች፤ ከህግ አግባባ ውጭ እስራቶች ፤ አፈናና ሰቆቃ   ወንጀሎች የሚፈለግ የብሄራዊ መረጃና ደህንነት  ምክትል   ዳይሬከተር...
Read more

ጎህ አጽባሃ

ለተፈጸሙ የጅምላ ግድያዎች፤ ከህግ አግባባ ውጭ ግድያዎች፤ ከህግ አግባባ ውጭ እስራቶች ፤ አፈናና ሰቆቃ   ወንጀሎች የሚፈለግ የደህንነት ከፍተኛ ባላስልጣን...
Read more

ግርማይ ከበደ (ማንጁስ)

ለተፈጸሙ የጅምላ ግድያዎች፤ ከህግ አግባባ ውጭ ግድያዎች፤ ከህግ አግባብ ውጭ እስራቶች ፤ አፈናና ሰቆቃ   ወንጀሎች የሚፈለግ የፊደራል ፖሊስ  ም/ኮሚሽነር...
Read more

Masreja Advert

Tamagne Beyene's Interview with ESAT About Masreja