Category Archives: የህወሃት ክፍተኛ የሲቪል መሪዎችና የኢሕአዴግ ቁልፍ ባለሥለስልጣኖች

አባይ ፀሀዬ

በኦጋዴን ፤ በጋምቤላና ፤ በሌሎች  የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለተፈጸሙ የጦር ወንጀሎች፤ የዘር ማጥፋት ፤ የጅምላ ግድያዎች  ወንጀሎች የሚፈለግ የህወሃት ክፍተኛ የሲቪል መሪ...
Read more

ፀጋዬ በርሄ

ለጅምላ ግድያዎች፤ ከህግ አግባብ ውጭ ለተፈጸሙ ግድያዎችና  እስራቶች፤ ለአፈና፤ ለሰቆቃ ወንጀሎች የሚፈልግ የህወሃት ክፍተኛ የሲቪል መሪ...
Read more

አባይ ወልዱ

ለጅምላ ግድያዎች፤ ከህግ አግባብ ውጭ ለተፈጸሙ ግድያዎችና  እስራቶች፤ ለአፈና፤ ለሰቆቃ ወንጀሎች የሚፈልግ የህወሃት ክፍተኛ የሲቪል መሪ...
Read more

አርከበ እቁባይ

ለጅምላ ግድያዎች፤ ከህግ አግባብ ውጭ ለተፈጸሙ ግድያዎችና  እስራቶች፤ ለአፈና፤ ለሰቆቃ ወንጀሎች የሚፈልግ የህወሃት ክፍተኛ የሲቪል መሪ...
Read more

Masreja Advert

Tamagne Beyene's Interview with ESAT About Masreja